Laattapiste – Ekologisuus tärkeänä osana tuotevalikoimaa

Vihreät arvot sekä ympäristöystävällisen rakentamisen kehittäminen ovat nousseet Laattapisteelle vuosi vuodelta tärkeämmiksi. Yksi vaikutuskeinoista on kuuluminen Green Building Council -verkostoon. Ekologisuus näkyy yrityksen tuotevalikoimassa, johon kuuluu muun muassa hiilineutraaleita ja -negatiivisia pintamateriaaleja.

No value
Total impact 0 See all »
No value
Total impact 0 See all »
Share this Act and help it spread
Help this Act to spread by sharing it on Facebook, Twitter, or LinkedIn.
Invite an organization
Invite an organization to do this Act
0
Organizations invited
Claim this Act
Is this your company's Act? Sign up and claim this Act to make it yours.

Purpose

Rakennusten koko elinkaaren ilmastopäästöistä lähes 30 % syntyy materiaalivalinnoista. Kasvavan hiilineutraalien pintamateriaalien valikoiman avulla Laattapisteen asiakas voi tehdä ekologisia valintoja.

Results

Laattapisteen valikoimassa on kymmenkunta hiilineutraalia keraamista laattasarjaa, joista löytyy sopivia tuotteita niin asuntoihin kuin julkisiin tiloihin. Pitkä elinkaari tekee keraamisista laatoista myös ekologisemman materiaalivalinnan. Auttaakseen asiakkaita vähähiilisen rakentamisen hankkeissa, Laattapiste laajentaa jatkuvasti ekologisten tuotteiden valikoimaansa.

Tuotteen ekologisuutta lisäävät mm. kierrätetty tai biopohjainen raaka-aine sekä tuotannossa käytetty uusiutuva energia. Myös pitkä elinkaari sekä kierrätysmahdollisuus elinkaaren lopussa edistävät tuotteen ekologisuutta. Laattapisteen ekologisten pintamateriaalien valikoima kattaa hiilineutraalit keraamiset laatat, tekstiililaatat sekä vinyylit.

Implementation

Laattapisteelle on tärkeää, että myös alihankkijat toimivat vastuullisesti. Lisäksi tilaajavastuulaki velvoittaa tarkistamaan alihankkijoiden täyttävän lakisääteiset velvoitteensa sekä sopimuspuolena että työnantajana. Laki pyrkii harmaan talouden torjuntaan, ja se edistää yritysten välistä tasavertaista kilpailua sekä työehtojen noudattamista. Laattapiste käyttää kaikessa toiminnassaan alihankkijoina vain tilaajavastuulain vaatimukset täyttäviä kumppaneita.

Other Planet Acts