Environment
Environment

Vieser – Kestävä kehitys strategisena keihäänkärkenä

Vastuullisuus ja kestävä liiketoiminta nostettiin hiljattain Vieserillä yhdeksi strategian kärkihankkeista.

No value
Total impact 0 See all »
No value
Total impact 0 See all »
Share this Act and help it spread
Help this Act to spread by sharing it on Facebook, Twitter, or LinkedIn.
Invite an organization
Invite an organization to do this Act
0
Organizations invited
Claim this Act
Is this your company's Act? Sign up and claim this Act to make it yours.

Purpose

Kestävä kehitys ei ole yritykselle uusi asia. Se on ollut yksi yrityksen kulmakivistä aina vuoden 1973 ensiaskeleista lähtien. Vieser syntyi vuonna 1973 ratkaisemaan konkreettinen ongelma rakennetussa ympäristössä: valurautaiset lattiakaivot ruostuivat herkästi, aiheuttivat vuotaessaan vesivahinkoja ja lyhensivät rakennusten elinkaarta. Vieserin lattiakaivot korjasivat tilanteen. Ne auttavat estämään vesivahinkoja ja pidentävät näin rakennusten elinkaarta

Results

Vieserillä kestävän liiketoiminnan vetovastuuseen nimettiin vastuullisuus-, kehitys- ja laatujohtaja Esa Mouhu. Johto tekee tiiviisti yhteistyötä hankkeen eteenpäin viemisessä. Esa Mouhun ohella portfolioiden ja strategisten materiaalihankintojen johtaja Janina Ollberg ja toimitusjohtaja Annika Jyllilä-Vertigans osallistuivat syksyn alussa Aalto EE:n ja UC Berkeley Executive Educationin yhdessä järjestämään Strategic Sustainability for Business -ohjelmaan. Tavoitteena oli saada uusia näkökulmia Vieserin kestävän liiketoiminnan edistämiseen.

“Töitä on toki luvassa, mutta meillä on jo vahva perusta, jonka päälle rakentaa. Olemme oikealla tiellä ja tästä on hyvä jatkaa”, Esa Mouhu sanoo.

Implementation

Johto vetää suuntaviivat

Linjanveto siihen, kuinka paljon yrityksessä painotetaan vastuullisuutta ja kuinka paljon tulosta, tulee johdolta. Skaala tässä on suuri ja tärkeään asemaan nousee tavoitetason viestintä niin sisäisesti kuin ulkoisesti. Sekä linjanveto että viestintä on oltava selkeää, jotta se laskeutuu käytännön toimintaan. Työntekijän on esimerkiksi materiaalivalintoja tehdessä tiedettävä voiko hän valita vastuullisemman vaihtoehdon, vaikka se olisi hiukan kalliimpi.

Vastuullisuuden aika on nyt

Jyllilä-Vertigans, Mouhu ja Ollberg korostavat, ettei yhdelläkään yrityksellä ole varaa jättää vastuullisuutta huomioimatta liiketoiminnassaan.

”Ilmastokriisi, biodiversiteettikato, ihmisoikeusloukkaukset – nämä asiat koskettavat meitä jokaista. Lisäksi vastuullinen liiketoiminta on myös hyvää liiketoimintaa. Sijoittajat näkevät vastuullisuuden puutteen rahoitusriskinä, millä on hintansa”, Annika Jyllilä-Vertigans korostaa.

Other Environment Planet Acts