Environment
Environment

Huhtamäki – Kiertotaloutta edistävä suunnittelu

Globaalin elintarvikepakkausteollisuuden tulee kehittää kiertotaloutta edistävää suunnittelua sekä tuotteissa että laajemmissa systeemeissä vastatakseen kasvaviin vastuullisuusvaatimuksiin. Huhtamäen suunnitteluperiaatteet kattavat käyttämämme raaka-aineet, tuotantoprosessiemme vaikutukset ja valmistamiemme pakkauksien elinkaaren loppuosan.

No value
Total impact 0 See all »
No value
Total impact 0 See all »
Share this Act and help it spread
Help this Act to spread by sharing it on Facebook, Twitter, or LinkedIn.
Invite an organization
Invite an organization to do this Act
0
Organizations invited
Claim this Act
Is this your company's Act? Sign up and claim this Act to make it yours.

Purpose

Päämäärämme on, että 100% tuotteistamme suunnitellaan kierrätettäviksi, kompostoitaviksi tai uudelleenkäytettäviksi. Vuoteen 2030 mennessä yli 80% tuotteissamme käytetyistä materiaaleista on uusiutuvia tai kierrätettyjä ja 100% käyttämästämme kuidusta on joko kierrätetty tai hankittu sertifioiduista lähteistä.

Results

Kuitupakkaukset ja kiertotalous

Vastuulliset kuitupakkaukset parantavat turvallisuutta ja vähentävät ruokahävikkiä sekä tukevat hyvinvointi a ja mukavuutta. Tekemällä yhteistyötä koko arvoketjussa pystymme kehittämään vastuullisia ja kiertotaloutta edistäviä pakkausratkaisuja tulevaisuuden tarpeisiin.

Materiaalit

2030 tavoitteemme: yli 80% tuotteissamme käytetyistä materiaaleista on uusiutuvia tai kierrätettyjä

2020 toteuma: 67.3% kaikista materiaaleista oli uusiutuvia tai kierrätettyjä

Kuidun hankinta

2030 tavoitteemme: 100% käyttämästämme kuidusta on joko kierrätetty tai hankittu sertifioiduista lähteistä 

2020 toteuma: 98.4% kuitupohjaisista raaka-aineista oli kierrätettyjä tai hankittu sertifioiduista lähteistä

Implementation

Näin etenemme:

  • Viimeistelemme Huhtamäen kiertotaloutta edistävän suunnittelun periaatteet
  • Tuomme nämä periaatteet osaksi tuotekehitysprosessia
  • Kehitämme yhdessä sidosryhmien kanssa laajempia kiertotalousratkaisuja
  • Mahdollistamme innovaatioita
  • Teemme yhteisiä kehitysprojekteja asiakkaiden ja toimittajien kanssa

Innovointi on avain vastuullisuuteen

Me uskomme, että avain vastuullisten innovaatioiden luomiseen on sidosryhmäyhteistyö koko arvoketjussa, jotta voimme tarttua nykypäivän haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Kestävän taloudellisen elpymisen toteuttaminen edellyttää innovointia tukevaa oikeanlaista lainsäädännöllistä kehystä sekä yhdessä toteutettavaa systeemistä muutosta kohti kiertotaloutta. Nykypäivän innovaatioillamme luodaan älykkäitä ja vastuullisia pakkausratkaisuja, jotka palvelevat yhteiskunnan tarpeita. Me tiedämme, että vastuullisuus on tärkeä erottautumistekijä ja tuottava investointi.

 

Other Environment Planet Acts