Social
Health and Well-being

Turun AMK – Työttömille matalan kynnyksen terveystarkastustoimintaa

Turun AMK ja Turun kaupunki toteuttavat työttömille matalan kynnyksen terveystarkastustoimintaa. Terveystarkastuksissa kartoitetaan terveydentilaa, ennaltaehkäistään terveysongelmia sekä tuetaan jaksamista ja työkykyä. Turun ammattikorkeakoulun terveydenhoitajaopiskelijat ovat olleet mukana toteuttamassa työttömille suunnattuja tarkastuksia opettajan ohjauksessa yli kymmenen vuoden ajan. Keskeistä niissä on asiakkaan kuulluksi tuleminen.

No value
Total impact 0 See all »
No value
Total impact 0 See all »
Share this Act and help it spread
Help this Act to spread by sharing it on Facebook, Twitter, or LinkedIn.
Invite an organization
Invite an organization to do this Act
0
Organizations invited
Claim this Act
Is this your company's Act? Sign up and claim this Act to make it yours.

Purpose

Työttömyys koskettaa yhä useampaa suomalaista ja aiheuttaa inhimillistä kärsimystä. Tutkimusten mukaan työttömät ovat usein sairaampia kuin työssä käyvät ikätoverinsa. Työttömyyden vaikutukset eivät koske pelkästään työtöntä itseään, vaan vaikutukset ulottuvat myös lähipiiriin ja koko yhteiskuntaan.

Turun kaupungin työttömien terveystarkastusten tavoitteena on edistää ja ylläpitää terveyttä sekä toiminta- ja työkykyä. Lisäksi niillä pyritään ehkäisemään ja tunnistamaan sairauksia varhaisessa vaiheessa sekä ohjaamaan asiakas hoitoon tarvittaessa.

Results

Terveystarkastukset ovat olleet erittäin pidettyjä ja antoisia niin opiskelijoiden kuin asiakkaidenkin näkökulmasta. Terveydenhoitajaopiskelijat saavat soveltaa oppimaansa kiireettömästi, aidossa asiakaskontaktissa ja opettajan välittömässä ohjauksessa.

Turun ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyössä toteutettu työttömien matalan kynnyksen terveystarkastustoiminta on ollut tärkeä lisä Turun terveysasemien palveluvalikoimassa.

Implementation

Terveydenhoitajaopiskelijat pääsevät mukaan työttömien terveystarkastuksiin terveydenhoitotyön suuntaavissa opinnoissaan. Takana ovat jo yleissairaanhoidon opinnot teorioineen ja harjoitteluineen sekä osa terveydenhoitotyön opinnoista.

Other Health and Well-being Planet Acts

Partners

Your current shadow instance is ""Staging"". Exit