Environment

Turun AMK – Tapahtumien hiilijalanjälkilaskurin kehittäminen

CarbonWise-hankkeessa kehitettiin hiiliviisaiden tapahtumien opas ja tapahtumien hiilijalanjälkeä laskeva laskuri, jotka ohjaavat ilmastoystävällisten tapahtumien järjestämiseen.

No value
Total impact 0 See all »
No value
Total impact 0 See all »
Share this Act and help it spread
Help this Act to spread by sharing it on Facebook, Twitter, or LinkedIn.
Invite an organization
Invite an organization to do this Act
0
Organizations invited
Claim this Act
Is this your company's Act? Sign up and claim this Act to make it yours.

Purpose

Tapahtumien merkitys on siinä, että niissä tavataan toisia ihmisiä ihan fyysisesti. Silloin verkostoituminen, keskustelu ja ideointi onnistuu paljon monipuolisemmin kuin vaikkapa pelkässä webinaarissa. Tapahtumat eivät siis ole katoamassa minnekään, joten on tärkeää, että myös niiden aiheuttamasta hiilijalanjäljestä ollaan tietoisia.

Results

Laskuria voi hyödyntää kaikissa ammattikorkeakoulun tapahtumissa, mutta se on vapaasti käytettävissä muidenkin järjestäjien tapahtumissa. Sen pohjana on ammattikorkeakoulujen oma hiilijalanjälkeä laskeva laskuri. Toistaiseksi laskuriin on haettu taustamateriaalia ja -tietoa vain tutkimuspäivien hiilijalanjälkeen liittyen.

Implementation

Turun ammattikorkeakoulun tapahtumista on nyt mahdollista laskea niiden aiheuttama hiilijalanjälki. Viime vuoden lopulla päättyneen CarbonWise-hankkeen myötä luotiin oma Excel-pohjainen taulukko, jonka avulla laskettiin marraskuussa AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivien aiheuttama hiilijalanjälki.

CarbonWise-hankkeen tarkoitus on vähentää hiilijalanjälkeä alueellisesti. Sen saavuttamiseksi Turun AMK teki hiiliviisaiden tapahtumien oppaan, joka on työkalu erilaisten kampusalueella järjestettävien tapahtumien suunnitteluun. Sen lisäksi tehtiin vielä konkreettinen laskuri, jonka avulla voidaan laskea tietyin rajauksin tapahtuman hiilijalanjälki.

Laskennassa otettiin huomioon kutsuvieraiden matkustus ja majoitus, tapahtuman vegaaninen tarjoilu, järjestelyissä käytetyt fyysiset materiaalit ja kiinteistön jätehuolto. Myös muut osallistujat saivat halutessaan laskea erillisen laskurin avulla oman majoituksen ja matkustuksen aiheuttaman hiilijalanjäljen.

Other Climate Planet Acts