Social
Equality and Diversity

Tampereen Sarka Oy – Yhteiskunnallinen yritys

Tampereen Sarka Oy kuuluu yrityksiin, jotka voivat käyttää Yhteiskunnallinen yritys -merkkiä. Merkki myönnetään toimijoille, joiden liikevoitosta suurin osa menee yhteiskunnallisen tavoitteen edistämiseen. Tampereen Sarka työllistää vajaakuntoisia ja pitkäaikaistyöttömiä ja toimii kestävän hyvinvoinnin rakentajana.

No value
Total impact 0 See all »
No value
Total impact 0 See all »
Share this Act and help it spread
Help this Act to spread by sharing it on Facebook, Twitter, or LinkedIn.
Invite an organization
Invite an organization to do this Act
0
Organizations invited
Claim this Act
Is this your company's Act? Sign up and claim this Act to make it yours.

Purpose

Yhteiskunnalliset yritykset tekevät työtä sen puolesta, että huominen olisi eilistä parempi ja tulevallakin sukupolvella olisi mahdollisuus hyvään elämään. Hyvä elämä käsitteenä ei ole helppo. Se merkitsee eri asioita eri ihmisille. Kysyttäessä asiaa saattaa useimmissa vastauksissa tulla esiin terveys, koti, perhe, ystävät, harrastukset, riittävä toimeentulo, mahdollisuus virkistyä puhtaassa luonnossa, hyvä hoiva sitä tarvittaessa ja ylipäänsä omien arvojen mukainen elämä. Näiden teemojen eteen Yhteiskunnalliset yritykset tekevät työtä joka päivä.

Monissa tutkimuksissa on nostettu esiin, että nuoret arvottavat palkkaakin korkeammalle työskentelyn yrityksessä, jonka arvot eivät ole ristiriidassa omien arvojen kanssa. Suomalaisen Työn Liiton tekemän tutkimuksen mukaan nuoret pitävät myös selvästi tärkeämpänä ihmisten erilaisuuden tukemista sekä vaikeasti työllistettävien työllistämistä kuin vanhemmat ikäluokat. Arvot muuttuvat hitaasti, mutta arvojen tärkeysjärjestys on murroksessa. Suomalainen tulevaisuuden tutkija Anita Rubin esittää, että hyvinvoinniksi ei enää katsota pelkkää aineellisten tarpeiden tyydyttämistä vaan ”aineettomien” tarpeiden kuten vuorovaikutuksen tai itsensä toteuttamisen merkitys lisääntyy samalla, kun luontoon ja ympäristön säilymiseen liittyvät asiat ymmärretään kuuluviksi hyvinvointiin yhä oleellisemmin. Tähän peilaten Yhteiskunnalliset yritykset ovat omalla toiminnallaan yhteiskunnan arvoilmaston keskiössä. Ne ratkovat liiketoiminnallaan yhteiskunnallisia ja/tai ympäristöongelmia.

Tampereen Sarkassa ponnistellaan sen eteen, että jokaisella olisi mahdollisuus työhön ja riittävään toimeentuloon. Työn merkityksellisyyttä hyvän elämän osa-alueena ei tule arkisessa aherruksessa usein miettineeksi vaikka työ, sen tuoma toimeentulo ja sosiaalinen piiri ovat monelle keskeinen osa hyvinvointia. Sarka haluaa työllistää osatyökykyisiä ja pitkäaikaistyöttömiä henkilöitä ja tukea heitä jatkotyöllistymisessä työhönvalmennuksemme avulla.

Results

Merkityksellinen työ tuottaa hyvää, niin asiakkaille, yrityksen työntekijöille kuin yhteiskunnallekin. Sarka on vastuullinen välityömarkkinoiden työnantaja, joka tarjoaa työllistämisjaksoja vaikeassa työmarkkina-asemassa oleville ja rajoitetussa määrin työmarkkinoiden ulkopuolella oleville henkilöille.

Sarkasta kerrotaan että yksi mieleenpainuvin hetki on ollut, kun eräs Sarkaan työllistetty työntekijä mainitsi haastattelussa, että siellä työskentely on ollut hänen elämänsä parasta aikaa. Henkilö oli hyvin pitkään ollut työttömänä. Hän oli muuttanut pohjoisesta yksin Tampereelle, ja häneltä puuttui sosiaalinen verkosto uudella paikkakunnalla. Tuntui yksinäiseltä ja toivottomalta. Toimeentulo oli niukkaa työmarkkinatuella ollessa. Työ Sarkan huoltoryhmässä tarjosi kohennusta toimeentuloon, mutta sen lisäksi myös yhteisön johon kuulua, ihmisiä, jotka kuuntelevat ja tukevat, rytmiä arkeen, merkitystä elämälle ja mahdollisuuden kehittää itseään ja päästä elämässä eteenpäin.

Implementation

Sarkan tavoitteena ei ole voiton kasvattaminen vaan se, että palkkatuella työskentelevät työntekijät työllistyvät avoimille työmarkkinoille tai pääsevät ammatillisen koulutukseen.

Tampereen Sarka tarjoaa laadukkaita ja monipuolisia avustavia palveluita Tampereen kaupungin yksiköille ja ulkopuolisille asiakkailleen. He tuottavat henkilöstövuokrauksen, siivouksen ja huoltoryhmän palveluita ja työllistävät samalla osatyökykyisiä ja pitkäaikaistyöttömiä henkilöitä tukien heitä jatkotyöllistymisessä työhönvalmennuksen avulla.

Sarkaan työllistetyt työntekijät saavat asiantuntevaa ohjausta ja valmennusta, jotta työllistyminen avoimille työmarkkinoille tai kouluttautuminen ammatilliseen tutkintoon mahdollistuu. Sarka on arvostettu työnantaja ja haluttu kumppani Tampereen kaupungille, elinkeinoelämälle ja sidosryhmille.

Your current shadow instance is ""Staging"". Exit