Environment
Climate

POAS – Ympäristövastuu ja Ekokompassi

Pirkan Opiskelija-asunnot Oy POAS edistää ympäristövastuuta ja kehittää toimintaansa Ekokompassi-sertifikaatin kriteerien mukaisesti.

No value
Total impact 0 See all »
No value
Total impact 0 See all »
Share this Act and help it spread
Help this Act to spread by sharing it on Facebook, Twitter, or LinkedIn.
Invite an organization
Invite an organization to do this Act
0
Organizations invited
Claim this Act
Is this your company's Act? Sign up and claim this Act to make it yours.

Purpose

Vastuullisuus on yksi POASin liiketoiminnan lähtökohdista ja strategian mukaisista arvoista. Tämä tarkoittaa konkreettisia tekoja rakentamisen vastuullisuudesta aina asukastyytyväisyyden varmistamiseen asti. Vastuullisuus perustuu eettisiin ohjeisiin, sidosryhmien odotuksiin sekä toimintaan vaikuttaviin megatrendeihin.

POASilla ympäristövastuu tarkoittaa vastuuta oman toiminnan aiheuttamista ympäristövaikutuksista. Näiden vaikutusten hallinta on kytketty osaksi POASin jokapäiväistä toimintaa. Tavoitteena on parantaa nykyisiä käytäntöjä ja löytää kokonaan uusia toimintamalleja ympäristöohjelmassa mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Results

POASille myönnettiin tammikuussa 2019 valtakunnallinen Ekokompassi-ympäristösertifikaatti. POAS on sitoutunut noudattamaan Ekokompassi-järjestelmän kriteereitä ja kehittämään ympäristöasioiden hallintaa sen mukaisesti.

POASin hallitus, johto ja jokainen työntekijä on sitoutunut omassa työssään ympäristöasioiden huomioimiseen. Tätä ylläpidetään tarjoamalla kaikille POASilla työskenteleville tietoutta, koulutusta ja muuta välineistöä ympäristöasioiden hallintaan ja kehittämiseen.

Implementation

Ekokompassin alkukartoitusvaiheessa tunnistettiin yrityksen toiminnan ympäristövaikutukset minkä pohjalta määriteltiin vastuullisuusteemat sekä lupaukset vuodelle 2030. POAS seuraa aktiivisesti tavoitteiden ja lupausten toteutumista.

Vastuullisuus- ja ympäristöohjelma etenee kausittain, vuodet 2018-2020, 2020-2023 ja niin edelleen. Vuosina 2018–2020 POASin ympäristöohjelman painopistealueita olivat energian (vesi- ja lämmitysenergia) kulutuksen vähentäminen, jätehuolto sekä ympäristöviestintä. Vuosina 2020-2023 ympäristöohjelmassa painotetaan näiden lisäksi myös vähähiilisten rakennusratkaisujen kehittämistä.

  • Heinäkuusta 2019 alkaen kaikki POASin kiinteistöt lämpenivät 100 % uusiutuvilla energialähteillä.
  • Vuoden 2020 aikana kaikissa asuntokohteissa aloitettiin muovinkeräys. Samassa yhteydessä päivitettiin jäteastioiden kyljessä ja alueella sijaitsevien kylttien merkinnät.
  • Vuonna 2020 valmistuneeseen Peltolammin uudiskohteeseen asennettiin ekologinen maalämpö. Kohde on myös Suomen ensimmäinen vihreää rahoitusta saanut uudisrakennus, joka on suunnattu opiskelija-asumiseen.
  • POAS oli mukana Energiaviisaat kaupungit -hankkeessa (EKAT) ja on osallistunut hankkeen puurakentamisen osaamisen varmistamisen koulutuksiin.
  • Hiilijalanjäljen laskenta aloitettiin vuonna 2020
  • Hiilikädenjäljen laskenta aloitettiin vuonna 2021

Other Climate Planet Acts