Environment

Pirkanmaan liitto – Ympäristöviisas Pirkanmaa 2040

Ympäristöviisas Pirkanmaa 2040 on Pirkanmaan ympäristöohjelma. Sen keskiössä on neljä kehittämiskokonaisuutta: Rakenneviisas, Liikkumisviisas, Kiertoviisas sekä Lähiviisas.

No value
Total impact 0 See all »
No value
Total impact 0 See all »
Share this Act and help it spread
Help this Act to spread by sharing it on Facebook, Twitter, or LinkedIn.
Invite an organization
Invite an organization to do this Act
0
Organizations invited
Claim this Act
Is this your company's Act? Sign up and claim this Act to make it yours.

Purpose

Pirkanmaan uusi ympäristöohjelma luo perustaa tulevan maakunnan ympäristöpolitiikalle. Ohjelmatyön tavoitteena oli löytää pirkanmaalaisista lähtökohdista tavoitteita ja keinoja, joilla vastata globaaleihin ja kansallisiin ympäristötavoitteisiin.

Hiilettömyys, parempi elinympäristö sekä tuotteiden, palveluiden ja ravinteiden kierto nostettiin työn tärkeiksi näkökohdiksi. Ohjelman toteutumisessa tärkeänä nähdään myös rahoituksen ohjaaminen tavoitteita palvelevasti. Ohjelma kannustaa hyödyntämään Pirkanmaan vahvuuksia taloudellisesti ja tekemään ympäristöystävällisyydestä kannattavaa bisnestä.

Results

Ohjelman toteutus edistää ympäristö- ja luontoarvojen kokonaisvaltaista huomioon ottamista maakunnan kehittämisessä. Keskeisimmät yhteisvaikutukset riippuvat elinkeinotoiminnan kestävään uusiutumiseen, liikkumisen, kuljetusten ja energiatuotannon kestävyyteen sekä luonnonvarojen kiertoon liittyvien tavoitteiden toteutumisesta suhteessa toisiinsa.

Erityisesti laadullisissa muutoksissa elinkeinotoiminnassa ja asukkaiden arjen valinnoissa on mahdollisuus merkittäviin ympäristöhyötyihin. Lähes kaikkiin ohjelman tavoitteisiin liittyy alueen taloutta kiihdyttäviä ja liiketoiminnallisia mahdollisuuksia, mutta niitä pitää osata hyödyntää. Kielteisiä vaikutuksia pystytään ehkäisemään valitsemalla keinot tavoitteiden toteuttamiseksi harkiten. Myönteisten vaikutusten saavuttaminen ja toisaalta kielteisten vaikutusten ehkäiseminen liittyy vahvasti kykyyn toimia ohjelman läpileikkaavien toimintaperiaatteiden mukaisesti.

Ohjelma palvelee joustavasti koko Pirkanmaata ja sen toimijoita – se on yhteinen tahdonilmaus, jota pyritään noudattamaan.

Implementation

Ohjelmaa aloitettiin laatia syksyllä 2016 ja se hyväksyttiin elokuussa 2017. Valmistelu tehtiin Pirkanmaan liiton, Pirkanmaan ELY-keskuksen sekä laajan sidosryhmäverkoston yhteistyönä. Valmisteluorganisaatio koostui ohjausryhmästä ja sen sihteeristöstä sekä kolmesta teemaryhmästä.

Teemaryhmien työn pohjalta muodostettiin ohjelman neljä kehittämiskokonaisuutta (viisautta): Rakenneviisas, Liikkumisviisas, Kiertoviisas sekä Lähiviisas. Viisauksille on asetettu tavoitteita, jotka kertovat, miltä Pirkanmaalla halutaan näyttävän vuonna 2040. Lisäksi ohjelmassa on kaksi läpileikkaavaa toimintaperiaatetta Kokeilukyvykkyys sekä Tieto- ja asennekyvykkyys, jotka mahdollistavat ympäristömyönteisen toiminnan ja tavoitteiden saavuttamisen.

Jokaisen kehittämiskokonaisuuden alle on muodostettu vuoteen 2040 ulottuvia tavoitteita. Tavoitteiden lisäksi ohjelmassa on lyhyemmälle aikavälille asetettuja toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi. Ohjelmassa esitetään toimenpiteitä vuoteen 2022. Toimenpiteet ovat ohjelman laadinnan hetkellä esiin nostettuja esimerkkejä keinoista, joiden avulla tavoitteita voidaan saavuttaa. Ohjelma ei ole toimijoita velvoittava, mutta toimenpiteisiin nimetyt avaintoimijat nähdään niiden toteutumisen kannalta tärkeinä. Toimenpiteitä ja toimijoita päivitetään myöhemmin aina tarvittaessa.

Ohjelma esitetään vain sähköisesti, toteutuksella pyritään keveyteen ja korostamaan tärkeimpiä sisältöjä.

Other Climate Planet Acts