Environment
Climate

Bar Ö – Hiilineutraali baari

Flegma oy (Bar Ö) on osallistunut Turun Ammattikorkeakoulun ja Sitran järjestämälle hiilineutraalin ja resurssiviisaan yrittämisen kurssille. Kurssin myötä on tehty GHG-protokollan mukainen laskelma yrityksen toiminnan ilmastovaikutuksista sekä suunnitelma näiden vaikutuksien neutraloimiseksi.

No value
Total impact 0 See all »
No value
Total impact 0 See all »
Share this Act and help it spread
Help this Act to spread by sharing it on Facebook, Twitter, or LinkedIn.
Invite an organization
Invite an organization to do this Act
0
Organizations invited
Claim this Act
Is this your company's Act? Sign up and claim this Act to make it yours.

Purpose

Ensisijaisesti on tunnistettu mahdolliset päästövähennyskohteet ja tehty toimenpiteet päästöjen vähentämiseksi. Toissijaisesti on tehty laskelma vähennyskohteiden jälkeen syntyvistä päästöistä, jotka Flegma oy kompensoi kotimaisen Hiilipörssipalvelun kautta, joka ennallistaa ojitettuja soita.

Results

Valtaosa Bar Ö:n toiminnan lasketuista ilmastovaikutuksista syntyy ostetun materiaalin tuotantoketjujen päästöistä. Vertailuvuoden 2019 laskelman mukaiset kokonaispäästöt olivat 25402 kg CO2-ekv, josta 24284 kg syntyi ostoista. Vertailuvuoden jälkeen on laskettu samalla menetelmällä vuonna 2020 syntyneet päästöt: 14914 kg CO2-ekv, josta ostojen osuus on ollut 14801 kg. Päästöjen vähenemä vertailuvuoteen nähden johtuu osin siirtymisestä 100 % uusiutuvaan energiaan, mutta pääosin koronaviruksen aiheuttamasta toiminnan supistumisesta. Vertailukohtana lukujen tulkinnassa voidaan käyttää yhden suomalaisen keskimäärin vuodessa tuottamaa hiilijalanjälkeä, joka on n. 10000 kg CO2-ekv.

Implementation

Ilmastovaikutusten laskelmassa on käytetty vertailuvuotena (base year) vuotta 2019. Energiankäytön tiedot on saatu sähköyhtiöltä ja yrityksen omien ajojen tiedot ajopäiväkirjoista. Jakelukuljetuksien osalta on käytetty arvioita kuljetusten määristä ja Bar Ö:n jakelujen lisällisyydestä ajomääriin. Toteutettuina oman toiminnan päästövähennyskohteina käytetään mm. 100 % uusiutuvaa sähköenergiaa, toimitilan lämmitys tapahtuu ilmalämpöpumpuilla ja yrityksen ajot tehdään biokaasulla.

Flegma oy:n tuottamat ilmastovaikutukset kompensoidaan vuosittain keväällä edellisen vuoden päästölaskelmaan perustuen. Vuoden 2020 laskelman mukaiset ilmastovaikutukset on kompensoitu 30.6.2021 kotimaisen Hiilipörssipalvelun kautta. Palvelun toiminta ajatuksena on ennallistaa ojitettuja soita, minkä myötä tapahtuva hiilivuodon tukkiminen on tehokas toimenpide ilmastonmuutoksen hillinnässä. Turve on suurin ja tehokkain maalla oleva hiilivarasto, ja koko maailman toisiksi suurin hiilivarasto merten jälkeen. Hiilen sidonnan lisäksi soiden ennallistaminen auttaa suoluontoa elpymään ja vesistöjä puhdistumaan sekä varjelee suomalaista luonnonperintöä.

Other Climate Planet Acts