Environment
Climate

ABB – Teknologiaratkaisuilla kohti kestävämpää maailmaa

ABB on kehittänyt teknologioita ja luonut niillä liiketoimintaa, jolla on merkittävää globaalia vaikutusta, eikä vähiten ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Vuoteen 2030 ulottuvan ABB:n kestävän kehityksen strategian mukaisesti yritys mahdollistaa vähähiilisen yhteiskunnan kehittymistä, säästää luonnonvaroja ja edistää yhteiskunnallista kehitystä.

No value
Total impact 0 See all »
No value
Total impact 0 See all »
Share this Act and help it spread
Help this Act to spread by sharing it on Facebook, Twitter, or LinkedIn.
Invite an organization
Invite an organization to do this Act
0
Organizations invited
Claim this Act
Is this your company's Act? Sign up and claim this Act to make it yours.

Purpose

Ilmasto- ja energiapolitiikan kysyntä- ja muutosajurit ovat voimistumaan päin, ja niistä seuraava muutos vihreän sähkön kysyntään ja tarjontaan on valtava.

Results

Vetytalous lisää kotimaamme huoltovarmuutta ja energiaomavaraisuutta. Euroopan energiatalous on nyt nopeassa murroksessa, ja myös megatrendien myötä maailma muuttuu. Näin ollen on tärkeää, että kehitämme Suomessa aktiivisesti osaamista tällä alueella. ABB:llä edistetään asioita yrityksen omalta osaltaan ja ABB kutsuu myös kumppaninsa tuomaan mukaan oman asiantuntemuksena. Hyvä dialogi motivoi kaikkia kohti yhteistä hyvää.

Implementation

ABB Green Electrification 2035 -ohjelmassa uusiutuvien energiamuotojen yhteydessä tärkeiksi teemoiksi tunnistettuja Power-to-X:ää (sähköenergian muuntaminen muihin muotoihin) ja resilienttejä energiaverkkoja aletaan nyt konkreettisesti suunnitella eli ABB:llä edetään jo toteutusvaiheeseen.
Vetyyn liittyvät teknologiat ovat Power-to-X:n keskiössä, ja ABB:llä onkin paljon annettavaa vetytalouden hankkeisiin ja yhteistyöhön. Yritys kehittää teknologioita, jotka mahdollistavat teollisen mittakaavan toteutuksen kustannustehokkaasti. Näin vedyn käyttö mahdollistuu esimerkiksi kemianteollisuudessa, teräksen pelkistämisessä tai energiana vaikkapa laivoissa.

Other Climate Planet Acts