News
Pakettikaupalla vastuullisuutta

PostNordin toiminnassa vastuullisuus on ollut osana jo yritystoiminnan alusta alkaen. Huomion kiinnittäminen etenkin ympäristöaiheisiin on erittäin oleellista kuljetusliiketoiminnalle siihen kohdistuvien EU-tason vaatimusten takia. Vastuullisuuteen panostaminen on PostNordille kuitenkin enemmän kuin säädökset. Se on osa liiketoiminnan ydintä. Ilman vastuullista toimintaa ei voi olla kestävää kehitystä.

Nyt kun PostNord on liittynyt Planet Companyn alustalle kahden teon kanssa, päätimme istua heidän vastuullisuustiiminsä kanssa alas ja keskustella miten vastuullisuus näkyy PostNordilla.

Matkalla kestävään tulevaisuuteen

PostNord voidaan bongata sille luontaisimmasta ympäristöstä – Pohjoismaiden teiden päältä. PostNord on Pohjoismaiden alueella toimiva logistiikka- ja viestintäratkaisujen toimittaja. He ovat Suomessa kolmen suurimman pakettitoimittajan joukossa, minkä vuoksi he ovat hyvinkin mahdollisesti toimittaneet myös jonkin oman pakettisi.

PostNordin strategiaan kuuluu vahvasti olla vastuullinen valinta heidän asiakkailleen. Siinä missä aikaisemmin vastuullisuus on ollut mukava lisäarvo esimerkiksi kilpailutilanteessa, tänä päivänä se on jo oletus. EU-tasolta tulevien säädösten lisäksi myös nykypäivän asiakas on alkanut vaatimaan yrityksiltä vastuullisuutta. Haasteeksi tässä tapauksessa muodostuu vastuullisuuden todentaminen. Miten vakuuttaa muut siitä, että yrityksen toiminta todellisuudessa on yhtä vastuullista, kuin mitä yritys antaa itse ymmärtää?

PostNordin tapauksessa todisteena toimivat selkeät näytöt vastuullisuuden toteutuksesta. Yksi merkittävistä vastuullisuuden todistuksista on yritysten vastuullisuutta arvioivan riippumattoman EcoVadisin arvio PostNordista kultatasolle. Tämä arvio nostaa PostNordin arvioiduista yrityksistä kolmen parhaan prosentin joukkoon. Arviointikriteereinä ovat toimineet vastuu ympäristöstä, työ- ja ihmisoikeuden toteutuminen, toiminnan eettisyys ja kestävän kehityksen mukaiset hankinnat.

Tämän lisäksi PostNord on lisännyt Planet Companyn alustalle kaksi vastuullisuustekoa, joita ovat arvioineet Planet Companyn riippumattomat asiantuntijat. Eli konkreettisia näyttöjä löytyy sanojen tueksi.

Vastuullisuus mukana työarjessa

PostNordilla vastuullisuus ei ole vain ylhäältä alaspäin annettu vaatimus, vaan sille löytyy aidosti kiinnostusta myös henkilöstötasolta. Työnantajan puolesta järjestettäviin vastuullisuusinfoihin on osallistujia ja henkilöstöltä tuleviin ideoihin tartutaan vahvasti. Kiinnostus vastuullisuutta kohtaan henkilöstötasolla konkreettisesti näyttäytyy esimerkiksi kierrättämisessä. PostNordin kierrätysprosentti onkin alan parhaimmistoa – koko yrityksen kierrätysaste oli syyskuussa 2021 huikeat 86 prosenttia. Logistiikkapalveluiden kysynnän noustessa myös syntyvän jätteen määrä kasvaa. Panostus kierrättämiseen edesauttaa mahdollisimman suurelle osalle jätteistä tehokkaan uudelleenhyödyntämisen.

”Haastamme vallitsevia käsityksiä ja haastamme itsemme löytämään innovatiivisia ratkaisuja. Tavoitteenamme on suorituskykyinen kulttuuri, jossa ongelmat kohdataan ratkaisukeskeisesti. Tähtäämme vastuulliseen toimintaan sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.” kiteyttää PostNord ytimekkäästi omilla
sivuillaan.

Planet Company vastuullisuusviestinnän kanavana

Vastuullisuustekemisen ollessa PostNordille arkipäivää, koettiin myös liittyminen Planet Companyn alustalle luontaisena. Ulkopuoliset tekojen validoijat tuovat tarvittavaa vakuuttavuutta, ja muiden yritysten teoista voi itsekin inspiroitua.

”Yrityksenä teemme paljon vastuullisuuteen liittyviä asioita, mutta aina niistä ei muisteta kertoa riittävästi. Muiden teot inspiroivat ja auttavat omien tekojemme sanoittamisessa.” kertoo PostNordin vastuullisuustiimi.

Alustalle lisätyille teoille on myös määritetty mittareita, jotka helpottavat tekojen vaikuttavuuden havainnointia. PostNordille mitattavuus oli yksi Planet Companyn alustan kiinnostavimmista ominaisuuksista. Mitattavuus lisää tietynlaista konkretiaa vastuullisuudesta viestittäessä, mikä monissa tapauksissa saattaa muutoin uupua.

Teoista sanoiksi

Tällä hetkellä PostNord on lisännyt kaksi vastuullisuustekoa Planet Companyn alustalle. Ensimmäinen teko on hukkatilan poistaminen verkkokauppapaketeista. Teknologian takana on automaattilinjasto, joka mittaa laatikon täyttöasteen ja poistaa siinä olevan hukkatilan. Linjasto pystyy käsittelemään jopa 900 lähetystä tunnissa sekä pienentämään pakettien kokoa keskimäärin 30 prosenttia. Kun pakettiin ei jää tyhjää tilaa ei siihen tarvitse lisätä yhtä paljon täytemateriaaleja kuten muovia tai paperia. Hukkatilan minimointi näkyy myös kuljetusautojen täyttöasteessa, sillä teknologian avulla rekkakuljetuksia tarvitaan vuosittain 100 kuljetusta vähemmän. Tämä vastaa noin 7 470 kilogramman vuosittaista hiilidioksidipäästövähennystä.

Toinen teko taas liittyy työntekijöiden sitouttamiseen toimistotyöskentelyn uudelleenmuotoilun avulla. Tarkoituksena on sitouttaa henkilöstö päätöksentekoon etenkin niissä tapauksissa, kun kyse on heidän työnsä tekemiseen ja työolosuhteisiin liittyvistä asioista. Esimerkiksi uuden pääkonttorin suunnittelussa ja sen sijainnin valitsemisessa työntekijöillä oli suuri merkitys. Heiltä tiedusteltiin muun muassa mikä olisi paras sijainti tulevalle toimistolle, mitä toiminnallisuuksia toimistolla olisi sekä miltä toimistotilat mieluiten näyttäisivät. Vastausten ja työpajatyöskentelyn perusteella PostNordin pääkonttori päätettiin muuttaa Vantaan logistiikkakeskittymästä Helsingin Pasilassa sijaitsevaan Triplaan hyvien kulkuyhteyksien varrelle.

”Osaava ja sitoutunut henkilöstö on PostNordin menestyksen kulmakivi nyt ja tulevaisuudessa. Tarjotakseen inspiroivan työpaikan sekä nykyisille että tuleville osaajille, PostNord panostaa ennen kaikkea kannustavaan työkulttuuriin sekä laadukkaaseen henkilöstöjohtamiseen ja esimiestyöhön.”

Yllä mainittujen kahden teon lisäksi tulemme varmasti näkemään vielä lisää inspiroivia tekoja PostNordilta, sillä heidän merkittävin vastuullisuustavoite on tarjota täysin fossiilittomat kuljetuspalvelut vuoteen 2030 mennessä. Vastuullisuustavoitteiden saavuttaminen edellyttää muun muassa uusiutuvien polttoaineiden ja sähkön käyttöön siirtymistä, pakkauskokojen pienentämistä, pakkausmateriaalien kierrättämistä, toimitusketjujen tehostamista sekä kuljetusreittien optimointia. Tavoitteet ovat kunnianhimoiset, mutta niin on myös PostNord – ja me Planetilla olemme ylpeitä.