News
Energiatehokkuutta sauma kerrallaan

Saumalaakso on kapealla segmentillä toimiva rakennusalan yritys, jonka pääliiketoimintana on elementtisaumojen uusiminen sekä saumaustarvikkeiden maahantuontiin ja myynti. Saumalaakso on vakaasti kerryttänyt ammattitaitoaan perustamisvuodestaan 1986 asti. Saimme kunnian lohkaista Saumalaakson toimitusjohtaja Anton Panschinin aikataulusta palan haastattelulle.

Suhde vastuullisuuteen

Saumalaakso on tekemisessään pyrkinyt aina vastuullisuuteen, etenkin materiaalien valinnan suhteen. Hyvät ja laadukkaat materiaalit ovat kestävän kehityksen edellytys. Korkea laatu kulkee usein käsi kädessä korkean hinnan kanssa, mutta Saumalaakson tapauksessa materiaalien kustannukset eivät polttele asiakkaan laskussa. Markkinoiden parasta laatua kyetään tarjoamaan kilpailukykyisellä hinnalla ja lopputuloksen kruunaa monen vuoden kivenkova kokemus saumauksesta.

Kivenkovaa kokemusta saumauksesta ei kuitenkaan pidetä salassa, vaan sitä jaetaan mielellään myös tuleville osaajille. Saumalaakso on ollut mukana perustamassa kansallista saumaajien koulutusta, minkä tarkoituksena on lisätä ja kehittää saumaajien ammattitaitoa. Koulutuksen myötä vuosien kerrytettyä kokemusta ja ammattitaitoa pystytään siirtämään sukupolvelta toiselle.

”Alalla toimivien ammattitaito on valitettavasti kirjava ja töitä tekevien ammattitaito vaihtelee. On aidosti merkitystä rakenteiden tiiveyden kannalta, kuka työn tekee. Perinteisesti tietotaito ja työmenetelmät ovat siirtyneet eteenpäin mestari-kisälli-menetelmällä työmailla työtä tekemällä. Kyseinen menetelmä on edelleen ensiarvoisen tärkeää, mutta sen rinnalle on kehitetty koulutusohjelma, jotta saumaustöitä tekevillä kasvaa ymmärrys heidän tekemän työn tärkeydestä. Koulutuksen tarkoituksena on ensisijaisesti edistää alaa, sen profiilia ja nostaa tehtyjen töiden tasoa. Koulutus mahdollistaa, että kaikki voittavat. Asentajat saavat ammattitutkinnon todistuksena osaamisesta, tilaajat saavat laadullisesti parempaa työtä, sekä työnantajat ammattimaisesti toimivia ja ajattelevia työntekijöitä.” kertoo Anton.

Elementtisaumauksesta ja vastuullisuudesta puhuttaessa olennaiseksi aiheeksi nousee myös talojen energiatehokkuus. 80- ja 90-lukujen taloissa energiatehokkuus ei ole enää tätä päivää. Vahingoittuneet tai huonokuntoiset elementtisaumat päästävät talon lämpöä karkuun, mikä tarkoittaa korkeampaa energiankulutusta. Korkeampi lämmöntuotanto taas johtaa lisääntyneisiin hiilidioksidipäästöihin. Vastuullisuuden näkökulmasta tarkasteltuna tämä tarkoittaa siis sitä, että huolellisella elementtisaumaustyöllä ja saumojen uusimisella pystytään vaikuttamaan huomattavasti talon energiatehokkuuteen ja sitä kautta ilmastoon.

”Elementtisaumausta mietittäessä saumauksen elinkaaren ajattelu on tärkeää, sillä esimerkiksi kerrostalosta voidaan saada energiatehokkaampi kestävällä ja laadukkaalla saumaustyöllä. Taloyhtiöt eivät aina välttämättä hoksaa sitä, että pelkällä saumojen uusimisella voidaan muun muassa alentaa lämmityskustannuksia, parantaa sisäilman laatua ja jopa ehkäistä mahdollista kosteusvaurion syntyä.” Anton vinkkaa.

Merkitys syntyy suurten massojen kiinnittäessä huomiota vastuullisuuteen

Vastuullisuuden suhteen Saumalaakso pyrkii olemaan kehityksen kärjessä. Tästä syystä myös liittyminen Planet Companyn alustalle koettiin luontaisena. Vaikka Saumalaakson toiminnassa vastuullisuus onkin ollut vahvasti läsnä, sen sanoittaminen ei kuitenkaan ole aina ollut helppoa. Planet Company auttoi vastuullisuustekemisen sanoittamisessa sekä viestimisessä. Näin ollen yritys voi rauhassa keskittyä sanoittamisen sijaan itse vastuulliseen tekemiseen.

Tällä hetkellä Saumalaaksolla on Planet Companyn alustalla neljä tekoa liittyen saumaukseen. Teot ovat kestävien materiaalien käyttö saumauksessa, puhtaan energian hyödyntäminen toimitilojen energiatarpeita varten, mukana oleminen saumaajien ammattitaitoa kehittävän koulutuksen perustamisessa ja energiatehokkuuden lisääminen elementtisaumojen uusimisella. Saumalaakson tekojen sanoittaminen Planet Companyn alustalla edesauttaa vastuullisuustekemisestä viestimistä ja inspiroi muita saman alan yrityksiä tarttumaan tekoihin.

”Teot ovat helposti kopioitavissa ja toistettavissa, mikä mahdollisesti madaltaisi kynnystä toiselle yritykselle ryhtyä vastaavanlaisiin tekoihin. Mitä suurempi määrä yrityksiä tekee tietoisia päätöksiä vastuullisuuden eteen, sitä paremmin saadaan vaikutettua kokonaiskuvaan vastuullisuuden suhteen. Ja tällä tavoin me voimme yhdessä luoda kestävämpi tulevaisuus.” – Anton.

Vastuullisilla toimilla kestävä tulevaisuus

Vastuullisena toimijana Saumalaakso kehittää toimintaansa jatkuvasti parempaan ja kestävämpään. Tähän liittyy olennaisesti esimerkiksi ympäristöstä huolehtiminen korjaustöitä tehdessä. Etenkin haitta-aineita sisältävissä kiinteistöissä ympäristön suojaaminen on erityisen tärkeää. Useat 80-luvun rakennukset saattavat sisältää lyijyä, asbestia tai muita terveydelle haitallisia aineita. Tällaisissa kohteissa haitta-aineista ja niiden käsittelystä tiedottamien ovat tärkeässä asemassa. Kiinteistön käyttäjille ja urakoitsijoille tiedotetaan selkeästi talon haitta-aineista, minkä jälkeen myös itse kiinteistö ja sen ympäristö suojataan siten, etteivät haitalliset aineet pääse leviämään lähiympäristöön. Tämän kaltainen tarkkuus työssä edesauttaa vastuullisen ja kestävän toiminnan jatkumisen myös tulevaisuudessa.

Toiminnan kehittäminen näkyy myös esimerkiksi saumaustuotteiden pakkauksissa mitkä ovat muovipussien sijasta kierrätyspahvilaatikoita. Tähän on vaikutettu valitsemalla huolellisesti sellainen toimittaja, jonka omiin arvoihin on myös kuulunut vastuullisuus ja kierrättäminen. Tuotteiden pakkausmateriaalin lisäksi Saumalaakso pitää huolen siitä, että heidän käyttämät materiaalit ja raaka-aineet ovat kaikki ympäristöystävällisiä.

Pitkän tähtäimen visioista yksi on materiaalien parempi kierrätettävyys. Tällä hetkellä urakoinnista syntyvät materiaalit toimitetaan jäteasemalle, mutta siellä ne tiedettävästi menevät poltettavaksi mikä ei itsessään ole paras asia ympäristölle. Kehitystyöllä olisi tarkoitus vaikuttaa siihen, miten loppujäte saataisiin paremmin ja vastuullisemmin kierrätettyä. Me Planetilla jäämme innolla seuraamaan Saumalaakson vastuullisuustekemistä ja ylpeydellä jaamme tämänhetkisiä tekoja muiden tietoisuuteen.