Environment
Climate

VTS-kodit – Kestävä asuminen ja hyvinvoiva ympäristö

Vastuullisuus on yksi VTS-kotien arvoista ja se perustuu säätiön sääntöihin ja strategiaan, eettisiin periaatteisiin, sidosryhmien odotuksiin sekä toimintaa vaikuttaviin megatrendeihin. Nyt tavoitteena on edistää kestävää asumista ja hyvinvoivaa ympäristöä.

No value
Total impact 0 See all »
No value
Total impact 0 See all »
Share this Act and help it spread
Help this Act to spread by sharing it on Facebook, Twitter, or LinkedIn.
Invite an organization
Invite an organization to do this Act
0
Organizations invited
Claim this Act
Is this your company's Act? Sign up and claim this Act to make it yours.

Purpose

VTS-kodit on Tampereen suurin vuokranantaja, joka omistaa noin 9000 asuntoa yli 170 kiinteistössä ympäri kaupunkia. Suurin osa kiinteistöistä on kerrostaloja ja valtion rahoittamia ARA-asuntoja. VTS vuokraa asuntoja yleishyödyllisessä tarkoituksessa ja omakustannusperiaatteella toimien mahdollisimman edullista vuokraa vastaan. VTS-kodit myös perusparantaa ja rakennuttaa uusia asuntoja jatkuvasti.

Ilmastonmuutoksen hillitseminen vaatii voimakkaita päästövähennyksiä sekä merkittäviä muutoksia erityisesti yhdyskuntarakenteiden osalta niin rakennuksissa kuin rakentamisessa.
Rakennuskanta vanhenee, mikä lisää sekä korjausten että uudisrakentamisen tarvetta. Tämä puolestaan lisää sekä tilapäisten että pysyvien rakennusratkaisujen tarvetta.

Rakentaminen kuluttaa luonnonvaroja ja tuottaa paljon jätteitä. Tulevaisuudessa kiinteistöalalla vastuullisten toimintatapojen merkitys korostuu entisestään ja sidosryhmät odottavat vihreän asumisen ratkaisuja.

Results

VTS-kodit on koonnut vastuullisuusraportin, mikä sisältää vastuullisuuslupaukset vuodelle 2030 sekä -tavoitteet vuosille 2021-2023. Vastuullisuuden painopisteet ovat tyytyväiset asukkaat, innostava työyhteisö, hyvinvoiva ympäristö sekä tasapainoinen talous. VTSllä on oma ympäristöohjelma ja vähähiilisyyden tiekartta, joka ohjaa toimintaa vuoteen 2030 asti. VTS seuraa tavoitteiden toteuttamista ja raportoi niistä säännöllisesti.

Implementation

Toimet joilla tavoitellaan hyvinvoivaa ympäristöä:

• Perusparannushankkeita ja rakennushankkeita sekä kiinteistöjen ylläpitoa ohjaa elinkaariajattelu ja pitkällä tähtäimellä parhaat ratkaisut
• Kierrätyksen edistäminen ja syntyvän jätteen määrän vähentäminen
• Energiainvestointien tekeminen olemassa olevaan kiinteistökantaan (maalämpö, PILP)
• Energiatehokkuuden huomioiminen uudiskohteissa (esim. maalämpö, aina kun teknisesti mahdollista)
• Puurakentamisen edistäminen
• LUMO -ohjelma (Tampereen kaupunki)
• Oman toiminnan hiilijalanjäljen pienentäminen vuosittain
• Kiinteistöjen hiilijalanjäljen seuraaminen sen osalta paljonko niiden energiankulutus ja jätteet aiheuttavat päästöjä
• VTS-kotien oma ekotiimi, joka edistää asukkaiden ympäristö- ja energianeuvontaa

Other Climate Planet Acts