Environment
Climate

Taimiteko – 4H Suomi

Taimiteko tarkoittaa konkreettista tekoa, jonka organisaatio tai yksityishenkilö voi tehdä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Taimiteko voi olla vaikka vain muutaman taimen istuttamista tai esimerkiksi koko vuoden hiilidioksidipäästöjen kompensoimista. Samalla työllistät suomalaisia nuoria.

Jokainen Taimiteko on tärkeä!

Taimiteon tavoite

Taimitekojen tavoitteena on työllistää suomalaisia nuoria sekä lisätä Suomen metsien hiilinieluja. Nuoret istuttavat taimia alueille, jotka eivät ole olleet enää vuosikymmeniin aktiivisen metsä- tai maatalouden piirissä. Taimia istutetaan myös turvetuotannosta poistuneille maa-alueille. Puulajeina käytetään metsäkuusta ja mäntyä.

Tavoitteena on istuttaa 10 000 hehtaaria uutta metsää vuoteen 2030 mennessä, jolloin uusia puita syntyisi yhteensä noin 20 miljoonaa kappaletta.

Taimiteko sai alkunsa vuonna 2019 Nuoret ilmastotöissä -hankkeen pohjalta. Taimiteko on 4H:lle luontainen keino edistää tärkeinä pitämiään teemoja, kuten kestävää kehitystä, luonnon monimuotoisuutta ja nuorten työllistymistä. Taimiteko-metsistä kasvaa vuosien ja vuosikymmenten mittaan oppimisympäristöjä 4H:n toiminnassa mukana oleville lapsille ja nuorille.

Taimiteossa nuoret työllistetään vastuullisesti

Metsittäminen tarjoaa kesätyömahdollisuuksia monille nuorille eri puolilla Suomea, sillä Suomen 4H-järjestön Taimiteko-toimintamallissa taimia istuttavat alle 18-vuotiaat, pääosin yhdeksännen luokan päättävät nuoret.

Paikalliset 4H-yhdistykset, joita on yli 200 ympäri Suomea, ja heidän palkkaamansa nuoret toimivat käytännön istutustöiden toteuttajina. Yhdistykset toimivat nuorten vastuullisina työnantajina, sillä kaikille tehdään kirjallinen työsopimus ja nuoret kuuluvat työsuojelulainsäädännön piiriin.

Nuoret koulutetaan ja perehdytetään työhön ja työturvallisuudesta pidetään huolta. Toiminnan tavoitteena on ansiomahdollisuuksien lisäksi hyvien työelämätaitojen edistäminen ja opettaminen nuorille. Nuoret saavat istutustyöstä urakkapalkan.

Näin pääset tekemään Taimitekoja

Taimitekoja voi tehdä minkä kokoinen organisaatio tahansa, toiminnassa on mukana niin yrityksiä, kuntia kuin järjestöjä. Sivusto (www.taimiteko.fi) tarjoaa laskurin, jolla pystyt laskemaan hiilidioksidipäästöjen mukaan istutettavien taimien määrän.

Jos haluat arvioida organisaatiosi tai yhdistyksesi hiilidioksidipäästöjä, voit ladata avoimen hiililaskurin koneellesi Helsingin Yliopiston Hiilifiksu Järjestö -verkkosivuilta.

Yritysten ja organisaatioiden ohella Taimitekoja pääsevät tekemään myös yksityishenkilöt ostamalla puuntaimia sivuston alle luotavasta verkkokaupasta.

Mistä Taimiteon idea lähti?

Tammikuussa 2019 Best-Caravan Oy:n yrittäjä Lasse Sorvari otti yhteyttä Suomen 4H-järjestöön. Hänen yrityksensä myy matkailuautoja, joilla ajetaan ympäri Suomea keskimäärin 15 000 kilometriä vuodessa ja hän halusi kompensoida niiden aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä.

Yritys teetti Luonnonvarakeskuksella (Luke) tarkat hiilidioksidilaskelmat, joilla arvioitiin kuinka monta hehtaaria uutta metsää tulisi istuttaa vuosittain, jotta päästöt kompensoitaisiin. Taimiteon laskuri perustuu näihin Luken laskelmiin.

Idean muodostuttua 4H otti yhteyttä Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliittoon, joka on vuosina 2019–2020 mukana Nuoret ilmastotöissä -hankkeen pilotissa. Taimiteko-toiminta muodostui tämän idean pohjalta, ja onkin nyt osa Suomen 4H-järjestön strategiaa ja saanut rahoitusta Metsämiesten Säätiöltä.

4H-nuoret istuttavat myös vuosittain puita 4H-yhdistysten työpalvelun kautta tai itsenäisinä 4H-yrittäjinä. 4H-yhdistysten organisoimien koulujen metsäpäivien yhteydessä puiden istuttaminen on yhtenä rastipisteenä. Näihin koulujen metsäpäiviin osallistuu vuosittain noin 35 000 koululaista.

Metsänistutus ja metsänhoidolliset toimenpiteet ovat siis 4H:ssa arkipäivää, mutta vasta Taimiteko yhdisti saman toimintamallin alle uuden metsän luomisen, nuorten työllistämisen sekä organisaatioiden ja yksityishenkilöiden mahdollisuuden kompensoida hiilidioksidipäästöjään.

Trees planted
400 000
Total impact 423 500 See all »
Trees planted
400 000
Total impact 423 500 See all »
Share the Case and help it spread
Help this Act to spread by sharing it on Facebook, Twitter, or LinkedIn.
Invite an organization
Invite an organization to do this Act
2
Organizations invited
Impact
Excitement
Replicability
Project Director, Sustainable Everyday Life at Sitra
Markus Terho
Co-founder at Solved - The Cleantech Company
Janne Hietaniemi
Review

This Planet Act combines environmental and social responsibility aspects and can be utilized by organizations as a way to compensate for their CO2 emissions and that raises the replicability of this act.

About Markus
A corporate responsibility veteran, with over two decades in the industry. He has held several notable positions, among them, he has served as the global sustainability chief at Nokia. There he has managed global corporate responsibility activities, environmental and social responsibility, social investment portfolios as well as disaster relief and charity donations.
Impact
Excitement
Replicability
Review

The potential impact of this act is huge. 20 million new trees will capture a remarkable amount of CO2 during the growth (one cubic meter of the tree is roughly equivalent to 1 ton of CO2). On top of that employing young people is one of the top priorities.

About Janne
A serial entrepreneur and seasoned expert on energy and circular economy with more than 25 years of experience in the global business environment. Co-founder of 4 platform companies and currently a member of two national energy innovation jurys.
Impact
Excitement
Replicability

No content

The People's Voice

"Jenny Korpimäki-Oksanen" 11.04.2021
.
"Hanna Hautala" 11.04.2021
👍
"Jenni" 11.03.2021
Hienoa että nuorille tuodaan ympäristöasioita JÄRKEVÄSTI esille
"Satu" 11.02.2021
For better world and for better future - this is the choice that matters the most.
"Ilkka" 11.01.2021
Hyvä
"Tiina" 10.28.2021
Two meaninfull things together: first working places for young people and more trees for our planet
"Matti" 06.17.2020
Hieno asia!
"Heikki" 06.16.2020
Respects to this project!

Other Climate Planet Acts