Environment
Environment

Raisio – Kestävä ruokaketju

Raision tuotteet valmistetaan vastuullisesti tuotetuista raaka-aineista. Hyvinvointia edistävät innovaatiot, vastuulliset raaka-aineet ja koko ruokaketjun osaaminen ovat yrityksen toiminnan ytimessä.

No value
Total impact 0 See all »
No value
Total impact 0 See all »
Share this Act and help it spread
Help this Act to spread by sharing it on Facebook, Twitter, or LinkedIn.
Invite an organization
Invite an organization to do this Act
0
Organizations invited
Claim this Act
Is this your company's Act? Sign up and claim this Act to make it yours.

Purpose

Kestävät raaka-ainevalinnat ja toimitusketjun sitouttaminen Raisio-konsernin tavarantoimittajien eettisiin periaatteisiin edistävät koko ruokaketjun vastuullisuutta.

Results

Palmuöljy: Raisio käyttää elintarvikkeissaan vain RSPO-sertifioitua vastuullista palmuöljyä. Raisio on myös ollut kestävän palmuöljyn yhdistyksen, Roundtable on Sustainable Palmoil (RSPO) jäsen vuodesta 2011.

Soija: Soijaa käytetään lähinnä kalanrehuihin. Raisio on sitoutunut käyttämään vain sertifioitua soijaa. Yritys hyväksyy ProTerra-, RTRS- tai Danube-sertifioinnit.

Kaakao: Tavoitteena on käyttää ainoastaan sertifioitua kaakaota.

Kalaöljy ja -jauho: Kalanrehuissa käytettävän kalajauhon ja -öljyn alkuperä on aina tiedossa ja niiden valmistamisessa ei ole käytetty uhanalaisia kalalajeja. Raisio käyttää pääasiassa Itämeren silakasta ja kilohailista Suomessa valmistettua kalajauhoa. Luonnonvarakeskuksen mukaan Itämeren elinvoimaiset silakka- ja kilohailikannat on todettu kestäviksi, joten lähirehun valmistaminen ei ole haitaksi luonnon kalakannoille.

Päätavoitteet vuosille 2022–2025

  • Tuotantoketjun kehittäminen yhä vastuullisemmaksi arvioimalla tuotantoketjun ihmisoikeusvaikutuksia ja minimoimalla riskejä.​
  • Raaka-aineiden negatiivisten ympäristö- ja ilmastovaikutusten minimoiminen.
  • Luonnon monimuotoisuuden vaaliminen ja edistäminen yhdessä toimittajiemme ja muiden sidosryhmiemme kanssa.​

Implementation

Raaka-ainehankinnan läpinäkyvyys ja raaka-aineiden vastuullinen tuotanto ja jäljitettävyys ovat Raisiolle tärkeitä. Suurin osa raaka-aineista hankitaan Pohjois- ja Keski-Euroopasta. Merkittävin raaka-aineryhmä on viljat, joista 95 prosenttia hankitaan Suomesta, pääosin suoraan viljelijöiltä. Raisio on sitoutunut GMO-vapaiden raaka-aineiden käyttöön.

Raisio kunnioittaa YK:n ihmisoikeuksien julistusta ja Kansainvälisen Työjärjestön (ILO) määrittelemiä työntekijöiden perusoikeuksia. Oikeudet kattavat yhdistymisvapauden, järjestäytymisoikeuden ja oikeuden olla järjestäytymättä, oikeuden työehtosopimusneuvotteluihin, pakkotyön kiellon, lapsityövoiman käytön kiellon sekä työntekijöiden tasa-arvoiset mahdollisuudet ja kohtelun. Tämä periaate on määritelty Raision yleisissä toimintaperiaatteissa, joita kaikki raisiolaiset ovat sitoutuneet noudattamaan. Lisäksi Raisio-konsernin ihmisoikeuspolitiikka täydentää yhtiön yleisiä periaatteita.

Other Environment Planet Acts