Environment

Pirkanmaan Jätehuolto Oy – Biomylly: Biojätteistä BIG-biokaasua ja luomulannoitteita

Kesällä 2021 Koukkujärvellä käynnistyi uusi biolaitos, Biomylly, jossa käsitellään 17 kunnan biojätteet ja Nokian kaupungin puhdistamolietteet. Laitos muuttaa jätteet BIG-biokaasuksi sekä lannoitteiksi, jotka kelpaavat luomutuotantoon. Käsittely tuo vähintään kolminkertaiset ympäristöhyödyt aiempaan kompostointikäytäntöön verrattuna.

No value
Total impact 0 See all »
No value
Total impact 0 See all »
Share this Act and help it spread
Help this Act to spread by sharing it on Facebook, Twitter, or LinkedIn.
Invite an organization
Invite an organization to do this Act
0
Organizations invited
Claim this Act
Is this your company's Act? Sign up and claim this Act to make it yours.

Purpose

Pirkanmaan Jätehuollon visiona on olla ympäristöhyödyn varmistamisen edelläkävijä, ympäristölle paras. Kiertotalous on osa yrityksen missiota ja he haluavat hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti seudulla syntyvän jätteen. Uuden biolaitoksen myötä pystytään hyödyntämään yli 99% Pirkanmaan seudun jätteistä, joko energiana tai materiaalina. Biolaitos Biomylly muuttaa jätteet biokaasuksi ja lannoitteiksi, jotka kelpaavat luomutuotantoon.

Tavoitteena on biokaasun maksimaalinen käyttö liikennepolttoaineena, jolloin saavutetaan myös suurin ilmastohyöty. Kaasun kysyntää pystytään lisäämään urakoimalla jätekuljetukset uusiutuvan polttoaineen käyttöön, dieselin sijasta. Biokaasua riittää myös muun liikenteen tarpeisiin.

Biojätteiden sisältämät ravinteet saadaan aitoon kiertoon maatiloilla luomukelpoisina kierrätyslannoitteina. Lietelinjan mädätteistä jalostetaan multaa ja myös näille tuotteille on kysyntää.

Results

Laitoksessa käsitellään vuosittain 24 000 tonnia bio- ja puutarhajätteitä (kuivamädätys) sekä 10 000 tonnia puhdistamolietteitä (märkämädätys). Käsittely tuo vähintään kolminkertaiset ympäristöhyödyt aiempaan kompostointikäytäntöön verrattuna.

Biolaitoksen BIG-Biokaasu on energiana uusiutuvaa sekä vähäpäästöistä, ja se korvaa fossiilisia polttoaineita. Biokaasu tuotetaan paikallisesti oman seudun biojätteistä, mutta sitä voi tankata halki Suomen. Laskentatavasta riippuen biokaasun käyttö vähentää liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 % bensiiniin tai dieseliin verrattuna. Biomyllyn vuosittain tuottamalla biokaasulla ajaisi 1000 kertaa maapallon ympäri.

Biokaasua käytetään jäteautoissa fossiilisten polttoaineiden sijaan. Vuonna 2021 Pirkanmaan Jätehuollon reiteillä kulki yksitoista kaasuautoa ja määrä lisääntyy vuosittain. Kaasun käyttö jäteautoissa vähentää hiilidioksidipäästöjä 1900 tonnia vuodessa.

Mädätysprosessissa syntyvä ravinnepitoinen neste sekä biomassasta jäljelle jäävä mädäte voidaan hyödyntää lannoitteena ja multana maanparannuksessa. Näin biomassan sisältämät arvokkaat ravinteet saadaan hyödynnettyä.

Yhdellä 2 kg biojätepussilla saa biokaasua 4 kilometrin ajoon henkilöautolla ja yhden biojätepussin sisältämillä ravinteilla kasvatetaan rukiit 400-grammaiseen ruisleipään.

Implementation

Nokian Koukkujärven jätekeskukseen rakennettiin 2021 uusi biojätteiden ja lietteiden käsittelylaitos, Biomylly. Laitos käsittelee 17 kunnan biojätteet sekä Nokian Veden jätevedenpuhdistamolla syntyvät lietteet. Laitoksessa on kaksi erillistä linjaa, kuivalinja biojätteille ja märkälinja lietteille.

Biojätteestä valmistetun BIG-biokaasun tuotanto alkoi syksyn 2021 aikana. BIG-Biokaasu on energiana paikallista, uusiutuvaa sekä vähäpäästöistä, ja se korvaa fossiilisia polttoaineita. Biokaasu valmistetaan biohajoavista jätteistä, kuten kotitalouksien biojätteistä ja jätevedenpuhdistamojen lietteistä. Periaatteessa mistä tahansa biomassasta voidaan tuottaa biokaasua. Biokaasu on 100 % uusiutuva energiamuoto, sillä se valmistetaan eloperäisistä raaka-aineista.

Biokaasu muodostuu hapettomissa eli anaerobisissa olosuhteissa, kun mikrobit hajottavat orgaanista ainesta. Muodostunut biokaasu sisältää suurimmaksi osaksi metaania, lisäksi hiilidioksidia ja pieniä määriä myös rikkivetyä ja vettä. Jalostusvaiheessa hiilidioksidi ja muut epäpuhtaudet poistetaan, jolloin jäljelle jää lähes puhdasta metaania. Liikennekaasun metaanipitoisuus on vähintään 96 %, ja yksi normaalikuutio liikennepolttoainetta sisältää energiaa 9,67 kWh. Esimerkiksi bensiinilitran energiasisältö on 8,9 kWh.

Biojäte ja liete käsitellään biokaasulaitoksien reaktoreissa, joissa vallitsevat hapettomat olosuhteet. Anaerobiset mikrobit hajottavat lietteen ja biojätteen sisältämän orgaanisen aineksen biokaasuksi. Tämä tapahtuu hapettomassa tilassa noin 20 vuorokaudessa ja 55°C:n lämpötilassa.

Biokaasu on reaktorin jälkeen puhdistettava, jotta se on käyttökelpoista liikennepolttoaineena. Kaasu jalostetaan erottamalla metaanikaasu hiilidioksidista. Puhdistuksen jälkeen biokaasusta noin 97 prosenttia on metaania.

Kaasu johdetaan putkia pitkin tai kuljetetaan konteissa kaasuntankkausasemille, joissa sitä voidaan tankata niin henkilöautoihin kuin raskaan liikenteen kalustoonkin. Ennen tankkausta kaasun painetta nostetaan kompressoreilla enintään 300 bariin. Kaasu voidaan myös nesteyttää ja varastoida nesteytettynä, nesteytettyä kaasua voidaan tankata myös raskaan liikenteen kalustoon (rekat, laivat). Metaanikaasu muuttuu nestemäiseksi, kun sen lämpötilaa lasketaan noin -160 asteiseksi.

Mädätysprosessissa syntyvä ravinnepitoinen neste sekä biomassasta jäljelle jäävä mädäte hyödynnetään maanparannuksessa ja teollisissa prosesseissa. Ravinnerikasta nestettä voidaan käyttää lannoitteena ja mädätteestä jalostetaan multaa. Näin biomassan sisältämät arvokkaat ravinteet, kuten typpi ja fosfori, saadaan hyödynnettyä.

Other Environment Planet Acts