Environment
Environment

NEXTIILI – Tekstiilien kierrätys ja uusiokäyttö

Nextiili on tekstiilien kierrättämisen edelläkävijä Suomessa. 85% lahjoitetuista materiaaleista pystytään hyödyntämään uudelleen joko sellaisenaan tai uusien tuotteiden raaka-aineina.

No value
Total impact 0 See all »
No value
Total impact 0 See all »
Share this Act and help it spread
Help this Act to spread by sharing it on Facebook, Twitter, or LinkedIn.
Invite an organization
Invite an organization to do this Act
0
Organizations invited
Claim this Act
Is this your company's Act? Sign up and claim this Act to make it yours.

Purpose

Tekstiiliteollisuuden arvioidaan olevan maailman toiseksi saastuttavin teollisuudenala öljyteollisuuden jälkeen. Se on myös valtava vedenkuluttaja: monissa selvityksissä kerrotaan esimerkiksi yhden t-paidan valmistuksen käyttävän noin 2 700 litraa vettä. Paita saattaa kulkeutua jopa käyttämättömänä tekstiilijätteeksi, jota kertyy käsittämättömiä määriä ympäristön ongelmaksi. Tekstiilit ovat myös huomattavasti vaikeampia kierrättää kuin jo nyt ekopisteissä erilliskerättävät materiaalit.

Lajiteltavan tekstiilin massa kasvaa ja viimeistään vuonna 2025 voimaanastuva uusi EU-jätehuoltolaki tulee velvoittamaan jätehuoltotoimijoita ja kotitalouksia kierrättämään poistotekstiilit omana jakeenaan. Nextiili haluaa olla alusta asti mukana muutoksessa ja osaltaan edistää kiertotalouden sekä ekologisuuden kulttuuria yhteiskunnassa.

Results

Käytetyn esineen ympäristöjalanjälki on uuteen verrattuna minimaalinen. Materiaalien uusiokäyttö säästää ympäristöä vähentämällä neitseellisten raaka-aineiden, veden ja energian tarvetta, ja samalla se myös synnyttää uusia tuotteita, palveluita ja teknologioita ja luo siten uusia työpaikkoja. Koska suuri osa teollisuuden raaka-aineista on tuontitavaraa, materiaalien kierrättäminen on myös sijoitus Suomen kansantalouteen.

Vuonna 2019 Nextiili käsitteli yli 300 000 kiloa tekstiilejä, joista uudelleenkäyttöön meni 80%, uusiokäyttöön 5% ja energiajakeeksi 15%. Käsiteltävän materiaalin määrä on kasvanut vuosittain keskimäärin 30–35%. Vuoden 2020 vastaavat luvut koronasulusta huolimatta olivat 315 000 kiloa.

Implementation

  • Lahjoitukset lajitellaan huolellisesti ja kaikki käyttökelpoinen tavara laitetaan myyntiin Nextiiliin ja kierrätyskeskuksiin tai toimitetaan yhteistyökumppanien kautta avustustyöhön.
  • Myyntiin kelpaamattomasta tavarasta erotellaan uudelleenkäyttöön kelpaavat osat ja materiaalit (esim. napit, soljet ja nahka), jotka myydään Nextiilissä käsityömateriaaleiksi.
  • Uusiokäyttöön kelpaavat materiaalit toimitetaan lajiteltuna kotimaisille yhteistyökumppaneille teolliseen jatkojalostukseen.
  • Kierrätyskelvottomat materiaalit toimitetaan energiajakeena Tammervoiman hyötyvoimalaitokselle, missä siitä tuotetaan sähköä ja kaukolämpöä.
  • Kaatopaikalle ei kuljeteta mitään.

Uudelleenkäyttöön lahjoitetut tavara pyritään ohjaamaan mahdollisimman tehokkaasti paikalliseen avustus- ja opetustyöhön yleishyödyllisten toimijoiden kautta. Nextiili lahjoittaa vaatteita ja muita materiaaleja mm. esi- ja perusopetukseen, oppilaitoksille ja työpajoille, katkaisu- ja selviämisasemille sekä ensi- ja turvakodeille.

Ensisijaisesti lahjoitukset pyritään pitämään Tampereen ja Pirkanmaan alueella ja toissijaisesti Suomessa. Vasta viimeisenä vaihtoehtona käyttökelpoista vaatetta toimitetaan ulkomaille. Vuonna 2019 noin 10% Nextiilille lahjoitetuista käyttökelpoisista vaatteista meni ulkomaille, lähinnä Baltiaan ja Romaniaan.

Kuusi Suomen jätelaitosta rakentaa parasta aikaa valtakunnallista poistotekstiilin keräysverkostoa, jotta kuluttajapoistotekstiilit saadaan asianmukaiseen keräykseen ja kotimaiseen jatkokäsittelyyn kaikkialta Suomesta. Nextiili on myös mukana pilotoimassa poistotekstiilin keräystä Pirkanmaalla yhteistyössä Pirkanmaan jätehuollon kanssa.

Other Environment Planet Acts