Kutsu FiBS ry:n jäsenille Planet Company -yhteisöön

Kutsu FiBS ry:n jäsenille Planet Company -yhteisöön nostamaan suomalaisyritysten kestävät toimintatavat maailmankartalle

Planet Company on uusi verkkoalusta, jossa aidosti vaikuttavat ja asiantuntijoiden vahvistamat kestävät yritysteot saavat näkyvyyttä ja josta käsin ne voivat levitä laajempaan, jopa maailmanlaajuiseen käyttöön.

Juuri nyt kokoamme suomalaisten edelläkävijä-yritysten kestävän kehityksen tekoja yhteiselle alustalle.

Alustalla voi jakaa omat hyvät kestävän kehityksen yritysteot uskottavasti ja läpinäkyvästi esimerkiksi asiakkaille, henkilöstölle, ja muille yrityksille. Kategorioita ovat esimerkiksi Climate, Biodiversity, Equality & Diversity ja Responsible Use of Data and AI. Jokainen teko linkittyy myös YK:n SDG-tavoitteisiin.

Planet Companyn kansainvälinen lanseeraus tapahtuu vuoden 2021 YK:n ilmastokokouksen yhteydessä. Yhteisössä ovat jo mukana mm. DNA, Vaisala, Vincit, Avidly ja OP Ryhmä.

Nyt tarjoamme FiBS:n jäsenille mahdollisuuden liittyä yhteisöön ja jakaa 1-2 vaikuttavinta vastuullisuustekoaan alustalla maksutta. Lisäksi FiBS:n jäsenet saavat maksutonta sparrausta yritysteon valintaan ja apua sisällöntuotantoon. Tarjous on voimassa vuoden 2020 loppuun asti. Jokainen osallistuva yritys saa Planet Company -markkinointimateriaalin käyttöönsä mm. verkkosivuille liitettävän badgen.

Jokainen teko saa lisäksi asiantuntijahyväksynnän ja -arvion eri alojen huippuasiantuntijoilta. Asiantuntijoita on Planet Company -yhteisössä mukana yli 11 000, mm. YK:n alaisen Sustainable Energy for All:n asiantuntijoita, ja Suomesta Sitrasta.

Osallistuminen on helppoa ja vaikuttavaa:

 

Luo yrityksenne tili tästä: https://staging.planetcompany.com/sign-up/

Sovi kanssamme maksuton sparraus 1-2 vaikuttavan teon valintaan, tai toimita teon kuvaus suoraan meille alla olevien ohjeiden mukaisesti. 

 

 

Vaikuttava teko voi liittyä mihin tahansa kestävän kehityksen aiheeseen, ja jokaiseen tekoon valitaan siihen liittyvät SDG-tavoitteet. Teon tarvittava sisältö koostuu neljästä tekstikappaleesta ja mittaritiedosta:

Lyhyt kuvaus (In Brief) :

2-5 lauseen lyhyt kuvaus teosta joka tulee tekosivun yläosaan, ja näkyy myös mobiilissa ensimmäisenä.

Teon tarkoitus (Purpose) :

Kerro tässä teon taustaa ja tarkoitusta. Miksi tekoa tehdään yrityksessä?

Teon tulokset (Results) :

Avaa tässä teon tuloksia sekä tavoitteita. Mitä on saatu, tai aiotaan saada aikaan?

Teon toteutustapa (Implementation) :

Avaa tässä teon toteutustapaa. Miten teko on yrityksessä toteutettu?

Mittaritieto (Impact Metric) :

Mikä on teon vaikuttavuutta parhaiten kuvaava mittari? Usein käytettyä ovat mm. henkilöstömäärä, alihankkijoiden määrä, CO2 – vähennys per vuosi, CO2 vähennys kumulatiivisena.

 

Tone of voiceksi suositellaan aitoa ja helposti lähestyttävää kuvailevaa otetta, eli “markkinointi-kieltä” ei suositella Planet-teon kuvaukseen. Kuvauksesta tulisi kenen tahansa ymmärtää, mistä teossa on kysymys.

Avaa tästä esimerkki miltä Planet-teko näyttää palvelussa.

Lähetä teon kuvaus sähköpostiin timetoact@planetcompany.com ja lisää otsikkoon FiBS ry.

 

Jos haluatte lisää tietoa tai haluatte sopia sparrausajan tekojen valintaan ja sisällöntuotantoon:

Jussi Korpikoski, Impact Agent & CEO, jussi@planetcompany.com p. +358 40 537 5797

Matti Miettinen, Impact Agent & CXO, matti@planetcompany.com p. +358 44 023 0979

Anna Hakulinen, Impact Agent, anna@planetcompany.com p. +358 449767066.

 

Your current shadow instance is "Staging". Exit